برچسب : بیماری ژنتیک

سلامت کودک

مشکلات جسمی نوزادان _ بیماری های ارثی تولد(بیماری های مادرزادی)

کودک من
بررسی مشکلات جسمی در نوزادان یکی دیگر از مشکلات نوزادان بیماری های “تکوینی تولدی” است. آن ها را بیماری های مادرزادی هم میگویند. این مسئله درست نیست که مشکلات جسمی نوزادان را که از بدو...