برچسب : بیمه های عمر و زندگی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص کسر انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی –  بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ دسته: ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح...