برچسب : بیمه

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۹: درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها...