برچسب : بی‌خوابی

سلامت کودک

بی‌خوابی رفتاری در کودکان چیست

کودک من
حدود بیست تا سی درصد از والدین از بی‌خوابی کودکان خود (مشکل به خواب رفتن یا ادامه خواب) شکایت دارند. این موضوع یک پدیده جهانی است و احتمالاً کودکان متولد شده در این قرن هر...