برچسب : تئاتر شهر

گردشگری

معرفی مجموعه تئاتر شهر پایتخت

نویسنده
تئاتر شهر یکی از مهم ترین اماکن فرهنگی تهران برای گذراندن اوقات خوش و دیدن یک تئاتر به یاد ماندنی برای اهالی هنر و افراد فرهیخته است....