برچسب : تاثیر موبایل

سلامت کودک

آسیب های امواج موبایل و وایرلس بر کودکان

کودک من
آسیب های موبایل و وایرلس بر کودکان مطالعات متعدد و مقالات زیادی در زمینه تاثیر امواج موبایل و… وجود دارد، اما بازتاب قابل توجهی در زندگی روزمره ما نداشته است. حتی قوانین دولتی در این...