برچسب : تاریخ ادبیات

ادبیات

مولانا و شمس تبریزی: احتیاج و اشتیاق

نویسنده
مولانا و شمس تبریزی: احتیاج و اشتیاق ... درتاريخ ادبيات فارسی كمتر شخصيتی مانند مولانا سراغ داريم كه اهميت واثرش اين گونه وابسته به وجود و حضور شخص ديگری باشد....
ادبیات هنر

نامه نوشتن چه سود؟

امیرپاکنژاد
نامه نوشتن چه سود؟ برای تحلیل آثار یک هنرمند در هر تاریخ و جغرافیایی در نگاه اول مرجع تحلیلگران و مفسرین صرفا آثار آن هنرمند است....