برچسب : تازه نگه داشتن سالاد

عمومی

روش هایی برای نگهداری سالاد و کاهو

نویسنده
سالادها معمولا سرد هستند و ممکن است مواد غذایی دیگری مانند تخم مرغ، حبوبات پخته، گوشت، پنیر و... نیز به آنها اضافه شود که در این صورت ارزش تغذیه ای آن بیشتر می شود و...