برچسب : تای چی

رمزهای موفقیت

کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست

مهسا زکی زاده
کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست من از فلسفه‌ی تای‌چی در کسب‌وکار استفاده می‌کنم: آرام باش! همیشه راهی است، و‌ تعادل داشته باش. رقابت برایم سرگرمی است! کسب‌وکار مثل میدان جنگ نیست که تو بمیری و...