برچسب : تبصره 3 ماده 64 ق.م.م

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه مالیاتی ۲۲۰/۲۲۷۵/د در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۲۰/۲۲۷۵/د  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ دسته: تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م  موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی...