برچسب : تب دندان

سلامت کودک

در مورد تب بیشتر بدانید

کودک من
تب و لرز لرز معمولاً پیش قراول و همراه تب است. وجود لرز همراه با تب نشان می‌دهد که دلیل تب جدی تر است و احتمال عفونت باکتریال وجود دارد. کودک دچار لرز به شدت...