برچسب : تجربه

رمزهای موفقیت

از تجربه ها نهایت استفاده را کنید…

از تجربه ها نهایت استفاده را کنید… هیچوقت به دنبال نصیحت از شخصی که نمی‌خواهید جایتان را با او عوض کنید نباشید، اما سعی کنید از تجربه‌اش نهایت استفاده را کنید تا به او تبدیل...