برچسب : تجزیه و تحلیل رنگ در فیلم

فیلم و سینما گرافیک نقد و بررسی فیلم هنر

تجزیه و تحلیل رنگ ها در ۶ فیلم خاص از دوران مختلف

بهناز بختیاری
رنگ همیشه در ساخت فیلم نقش بسزایی داشته است. از روش های نقاشی دست ساز الیزابت تویلیر، تا درجه بندی مدرن رنگ دیجیتال با استفاده از نرم افزارهای رایانه، رنگ به عنوان یک عنصر ساختاری...