برچسب : تجزیه و تحلیل رنگ

فیلم و سینما گرافیک نقد و بررسی فیلم هنر

تجزیه و تحلیل رنگ قرمز در ۶ فیلم متفاوت و جذاب

بهناز بختیاری
در این مقاله، به بررسی رنگ قرمز در 6 فیلم زیر می پردازیم و خواهیم دید که رنگ قرمز در ساخت یک فیلم از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی خواهیم کرد که رنگ در...