برچسب : تجسم

رمزهای موفقیت

برای خود تابلوی تجسم درست کنید

مهسا زکی زاده
برای خود تابلوی تجسم درست کنید شما می توانید یک تابلو تجسم درست کنید و تصویر چیزهایی را که می خواهید بر روی آن بچسبانید. نباید اینگونه فکر کنید که آن چیز را ندارید و...