برچسب : تجملات

رمزهای موفقیت

قانون ۷۰ درصد

مهسا زکی زاده
زندگی تون رو سخت نگیرید، قانون ۷۰ درصد رو هیچوقت از یاد نبرید! درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. ۷۰ درصد برنامه های آخرین مدل گوشی...