برچسب : تحلیل بنیادی سهام شسپا

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و بنیادی از سهام شسپا (پالایش نفت سپاهان)

هادی جنگجو
تحلیل سهام شسپا تحلیل تکنیکال همان طور که در نمودار و تحلیل سهام شسپا مشاهده می کنید، سهم در قالب یک پنج موج صعودی در حرکت می باشد و به نظر می رسد شسپا موج...