برچسب : تحلیل بنیادی سهام فلات

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فلات (گروه صنایع معادن فلات ایرانیان)

محسن زکی زاده
تحلیل سهام فلات (گروه صنایع معادن فلات ایرانیان) ♦ تحلیل تکنیکال سهام فلات همانطور که در نمودار هفتگی تحلیل تکنیکال سهام فلات مشاهده می کنید، طبق روش الیوت در موج شماری این سهم به نظر...