بایگانی برچسب ها: تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۹۴ درصدی سهام کفرا، ۴۶ درصدی پارس، ۷۱ درصدی کگل و … در گزارش شش ماهه

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها کفرا: سهام فرآورده هاي نسوز ايران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۵۸,۸۷۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۲۶,۲۶۶ میلیون ریال درآمد […]

اخبار کدال : رشد ۲۵ درصدی سهام آپ، ۹۵ درصدی شفن و … در گزارش شش ماهه

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها آپ: سهام آسان پرداخت پرشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۹۲۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۲,۶۹۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت […]

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند (قسمت دوم)

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اعتلا: سهام سرمايه گذاري اعتلاء البرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۶٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۳۵٪ جمع […]

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود دچار افت شده اند.(قسمت سوم)

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها حسیر: سهام ريل سير کوثردردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۳,۲۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۲۳,۶۶۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال […]

اخبار کدال : در خواست افزایش سرمایه برای سهام فولاد، ذوب، وتوس و …

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، افزایش سرمایه، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها فولاد: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار […]

اخبار کدال : رشد ۷۳ درصدی سهام فاذر، ۵۱ درصدی ذوب، ۴۰ درصدی درازک و …

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها فاذر: سهام صنايع آذراب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴۴,۸۷۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۰۲,۷۷۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه […]

اخبار کدال : رشد ۷۹ درصدی سهام نبروج، ۲۶ درصدی فسرب، ۴۷ درصدی فباهنر و …

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها غدیس: سهام پاکدیس دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۰۷,۰۸۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۹۲,۳۴۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت […]

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود دچار افت شده اند.(قسمت دوم)

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها گکوثر: سهام هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۳,۳۸۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۷۸,۹۰۷ میلیون ریال درآمد داشته که […]

اخبار کدال : رشد ۴۰ درصدی سهام فملی، ۸۳ درصدی حریل، ۹۶ درصدی خفنر و …

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها فخاس: سهام مجتمع فولاد خراسان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹۴۷,۸۲۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱۰,۹۱۸,۹۵۹ میلیون ریال درآمد داشته […]

اخبار کدال : سهام این شرکت ها در عملکرد شش ماهه خود دچار افت شده اند.(قسمت اول)

کدال اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها شلیا: سهام مواد ویژه لیا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۲,۷۵۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مبلغ ۲۲,۷۵۰ میلیون ریال درآمد […]
عنوان 1 از 1012345 » ...آخر »