برچسب : تحلیل بورس.بورس

گزارش بازار

رکوردشکنی دوباره بازار سرمایه و فتح قله های تازه

هادی جنگجو
به گزارش تحلیلک، موج جدید رشد نرخ ارز باعث افزایش جذابیت شرکت های بورسی شد و زمینه رکوردشکنی دوباره بازار سرمایه را فراهم کرد. بخش عمده شرکت های بورسی از نوسان نرخ ارز تاثیر می...