برچسب : تحلیل بورس

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۶ آبان ۹۹: اعتماد از دست رفته

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۶ آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۶ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۵۳...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ آبان ۹۹: همچنان قرمز

– گزارش بازار بورس ۵  آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۵ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۸۶۸...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳ آبان ۹۹: روزهای تلخ بورس

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳  آبان ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳ آبان ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۲۲۸...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ مهر ۹۹: افت ۷ هزار واحدی شاخص

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۳۰ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳۰ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۷۰۲...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹: امیدواری در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۹ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۱۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹: قرمز و دیگر هیچ

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۸ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۱۶...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹: بازار حریف فروشنده ها نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۷ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۰۵...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹: شاخص ۱۸ هزار واحد افت کرد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۳ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۶۱۳...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹: کمربندها را ببندید پرواز نزدیک است

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۲ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۱ میلیارد و ۴۷۷...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹: مقاومت شکسته نشد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۱ مهر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۹ میلیارد و ۳۱۰...