برچسب : تحلیل بورس

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۷ بهمن ۹۹: روز از نو سرخی از نو

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 7 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 918 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 760 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۶ بهمن ۹۹: آواز دهل شنیدن از دور خوش است

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 6 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 12 میلیارد و 605 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 986 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ بهمن ۹۹: شاخص کل مثبت هم وزن منفی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 5 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 17 میلیارد و 198 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 15 هزار و 636 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ بهمن ۹۹: هفته سبز شروع شد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 4 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 611 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 142 میلیارد تومان 815 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ بهمن ۹۹: روز خوش بازار

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 1 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 967 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 6 هزار و 861 میلیارد تومان 790 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ دی ۹۹: بازگشت در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 30 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد و 163 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 9 هزار و 835 میلیارد تومان و 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ دی ۹۹: سقوط همچنان ادامه دارد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 29 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 4 میلیارد و 320 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان 515 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ دی ۹۹: شنبه‌ سرخ

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 27 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 613 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 42 میلیارد تومان در827 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۴ دی ۹۹: روند نزولی امروز هم ادامه داشت

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 24 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 10 میلیارد و 890 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 247 میلیارد تومان در 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۳ دی ۹۹: بورس قرمز ماند

طبق گزارش بازار بورس 23 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 7 میلیارد و 472 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 8 هزار و 726 میلیارد تومان در 1 میلیون و...