برچسب : تحلیل تکنیکال خساپا

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سایپا (خساپا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خساپا توصیه می کنم قبل از بررسی این تحلیل نگاهی به تحلیل قبل سهام سایپا داشته باشید. برای رشد بزرگِ دو سال پیش سهام خساپا دو اصلاح در قالب دو کانال می...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سایپا (خساپا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال خساپا   همانطور که در نمودار سهام سایپا مشاهده میکنید شاهد موج ۵ نزولی هستیم و این نزول را میتوانیم آخرین نزول سهام سایپا در نظر بگیریم و بعد از آن شاهد رشد...