برچسب : تحلیل تکنیکال زنجان

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام زنجان (صنایع کشاورزی وکود زنجان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام زنجان طبق نمودار زیر سهام زنجان در قالب یک الگوی کنج در حال حرکت است که با شکست خط بالای این الگو می توان انتظار رشد خوبی از این سهم...