برچسب : تحلیل تکنیکال سمگا

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام سمگا ( گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )

محسن زکی زاده
تحلیل سهام سمگا تحلیل تکنیکال سهام سمگا ♦ تحلیل نمودار: همان طور که در تحلیل نمودار سهام سمگا ( گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )مشاهده می کنید، سهام سمگا بعد از تکمیل الگوی Shark حرکت...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سمگا همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سمگا مشاهده می کنید این سهم پس از تشکیل الگوی سر و شانه و شکست خط گردن، روند صعودی خودش را آغاز...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

هادی جنگجو
“بهشت نوسانگیرها” بهترین اسم برای بازه ی قیمت ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان می باشد!!! همانطور که در تحلیل سهام سمگا مشاهده میکنید بار دیگر شاهد رسیدن به کف تاریخی و حمایت مهم سهم هستیم. البته...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام سمگا تحلیل بسیار ساده از سهام سمگا را مشاهده می کنید. سمگا بعد از رسیدن به حمایت ۱۸۰ تومان بار ذیگر قصد صعود دارد و باید دید آیا این بار توانایی شکست...