برچسب : تحلیل تکنیکال سهام ثعمرا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام ثعمرا (عمران و توسعه شاهد)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ثعمرا (عمران و توسعه شاهد)...طبق تحلیل که در پایین مشاهده می کنید ادامه روند صعودی خود را آغاز کرده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام ثعمرا (عمران و توسعه شاهد)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ثعمرا (عمران و توسعه شاهد) همانطور که در تحلیل نمودار سهام ثعمرا مشاهده می کنید سهام یک اصلاح طولانی مدت ۶ ماهه در قالب یک مستطیل انجام داده است. بعد...