برچسب : تحلیل تکنیکال سهام خاذین

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) مشاهده می کنید، این سهام بعد از تکمیل موج های 1 (A) و 2 (B)، احتمالا در ابتدای موج 3 اصلی و در محدوده ی...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

سهام خاذین (سایپا آذین)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خاذین همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین مشاهده می کنید این سهم در حدود دو سال است که در محدوده ی کانال رسم شده در حرکت است. کف کانال در تحلیل...