برچسب : تحلیل تکنیکال سهام شمواد (توليد مواداوليه الياف مصنوعي)

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شمواد (تولید مواداولیه الیاف مصنوعی)

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل نمودار سهام شمواد (تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی) مشاهده می کنید این سهم اکنون پس از اتمام اصلاح موج 2 خود با واگرایی مثبت (rd+) حرکت صعودی خود را در غالب...