برچسب : تحلیل تکنیکال سهام شنفت

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شنفت (شرکت نفت پارس)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شنفت (شرکت نفت پارس) همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام شنفت (نفت پارس) مشاهده می کنید این سهم پس از اصلاح در قالب zig و اتمام موج ۴ اکنون در...