برچسب : تحلیل تکنیکال سهام شپارس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپارس (بین‌ المللی محصولات‌ پارس)

مهسا زکی زاده
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شپارس مشاهده می کنید این سهام در حال تشکیل یک مثلث در ساختار اصلاحی است. در صورت تکمیل این الگوی اصلاحی می توان شاهد رشد سهام شپارس باشیم....
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام شپارس (بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام شپارس طبق تحلیل تکنیکال انجام شده روی سهام شپارس این سهم بعد از رسیدن به کف کانال قرمز رنگ با واکنش مثبت بازار همراه شده و روند رو به رشد و صعودی...