برچسب : تحلیل تکنیکال سهام شپلی

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلی اکریل ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام شپلی (پلي اكريل ايران)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام شپلی مشاهده می کنید این سهم در روند صعودی خود در حال تکمیل موج 3 صعودی یا موج c می باشد....