برچسب : تحلیل تکنیکال سهام غشاذر

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غشاذر (پگاه‌ آذربایجان‌ غربی)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غشاذر (پگاه‌ آذربایجان‌ غربی) طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام غشاذر در یک پارالل قرار گرفته است. امواج این سهام رشد صعودی داشته و پس از تکمیل موج ۱ و...