برچسب : تحلیل تکنیکال سهام فنوال

تحلیل

تحلیل تکنیکال سهام فنوال – رشد ۱۸ درصدی از زمان آپدیت تحلیل

زهرا دره شیری
تحلیل سهام سهام فنوال و رشد ۱۸ درصدی یکی دیگر از سهام هایی که توسط تیم تحلیلک معرفی شد به سود نشست. طبق تحلیل انجام شده و معرفی این سهم در محدوده قیمتی ۲۹۶۶ ریال...