برچسب : تحلیل تکنیکال سهام فولاژ

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) با توجه به تحلیل انجام شده و موج شماری ها در نمودار سهام فولاژ، انتظار رشد صعودی این سهام را داریم. این سهام در حال تکمیل...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام فولاژ قفس بزرگ چهار ساله ی سهام فولاژ را در چارت مشاهده میکنید و تا به امروز توان شکست این کانال(قرمز رنگ) را نداشته است. سهام فولاژ بعد از رشد قیمت بسیار...