برچسب : تحلیل تکنیکال سهام قرن

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام قرن (پدیده شیمی قرن)

زهرا دره شیری
این شرکت (پدیده شیمی قرن) براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 10,130 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است....