برچسب : تحلیل تکنیکال سهام لابسا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام لابسا (آبسال‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام لابسا (آبسال‌)...سهام لابسا پس از این اصلاح حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. همانطور که مشاهده می کنید نمودار در چنگال رسم شده در حال حرکت است. و خط پایین چنگال...