برچسب : تحلیل تکنیکال سهام ولصنم

تحلیل تکنیکال

آپدیت سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) / ۷۰ درصد سود عالی

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم در 3 خرداد ۹۹ بیان شد این سهام به اهداف مشخص شده در تحلیل رسید. این سهام در انتهای موج اصلاحی ۴ در قیمت 9968 ریال معرفی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است....