برچسب : تحلیل تکنیکال سهام کرماشا

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کرماشا مشاهده می کنید، این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در موج 4 اصلی بسر می برد....
تحلیل

تحلیل تکنیکال تحلیل سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه) – آپدیت

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه) همانطور که در تحلیل قبلی سهام کرماشا مشاهده کردید، تحلیل تکنیکال این سهم در محدوده قیمتی ۶۵۰۸ ریال معرفی شد. طبق انتظار سهام کرماشا با شکستن...
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه) همان طور که در نمودار و تحلیل تکنیکال سهام کرماشا مشاهده می کنید شکستن ضلع بالای مثلث رسم شده در نمودار نشان دهنده آغاز حرکت رو...