برچسب : تحلیل تکنیکال سهام

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام هجرت (پخش هجرت)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام هجرت (پخش هجرت)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام هجرت مشاهده می کنید سهم پس از ساخت موج 1 یا A بزرگ خود وارد اصلاح شده است....
بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام همراه (شرکت ارتباطات سیار ایران) مشاهده می کنید، این سهام موج 1 اصلی را به اتمام رسانده و وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (کمباین‌ سازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (كمباين‌ سازي‌ ايران‌)...با توجه به تحلیل که مشاهده می کنید احتمال می دهیم سهم نهایت تا کف پارالل به اصلاح خود ادامه دهد. بعد از آن انتظار آغاز دوباره حرکت صعودی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپارس (بین‌ المللی محصولات‌ پارس)

مهسا زکی زاده
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شپارس مشاهده می کنید این سهام در حال تشکیل یک مثلث در ساختار اصلاحی است. در صورت تکمیل این الگوی اصلاحی می توان شاهد رشد سهام شپارس باشیم....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام غگلستا مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) و 2 (B) خود را پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد که وارد مرحله صعودی جدید...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار گرفته است. به نظر می رسد سهام سنیر اصلاح خود را در قالب یک...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی) مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام ۴ موج اصلی، در موج ۵ اصلی خود بسر...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا) همان طور که در تحلیل سهام حتوکا مشاهده می کنید این سهام بعد از کامل شدن موج ۱ (A) و موج ۲ (B) وارد موج...
تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام پتروشیمی خارک (شخارک)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شخارک همانطور که در نمودار سهام شخارک مشاهده می کنید  شکستن ضلع بالای مثلث رسم شده در نمودار نشان دهنده آغاز حرکت رو به رشد سهام شخارک است.   در صورت شکست ضلع...