برچسب : تحلیل تکنیکال وصنا

آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

وصنا (گروه‌صنایع‌ بهشهر ایران‌)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل سهام وصنا مشاهده می کنید، محدوده ی حمایتی ۹۳ تومان بسیار مهم به نظر می رسد. حمایت کف کانال و کف های قدیمی که در تحلیل تکنیکال وصنا مشاهده می کنید...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا)

هادی جنگجو
گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) بعد از مدتها شاهد شکسته شدن کانال از بالا هستیم با عبور از ۱۱۵۷ریال مسیر همواری تا محدوده ی ۱۲۹۵ریال داریم(مقاومت سنگینی هست) البته در قدم اول باید ۱۱۵۷ریال رو بشکنه در کنار...