برچسب : تحلیل رایگان

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دتولید (داروسازی تولید دارو) مشاهده می کنید این سهام پس از رشد در قالب 5 موج صعودی (1 or A)، فاز اصلاحی عمیقی را طی کرده است که...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وساپا (سرمایه گذاری سایپا)

فائقه مددی
همانگونه که در تحلیل تکنیکال سهام وساپا مشاهده می کنید، این سهم موج 1 اصلی و صعودی خود را به پایان رسانده و حدود سه ماه است که وارد فاز اصلاحی شده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام افق (فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام افق (فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش)...همان طور که در نمودار سهام افق مشاهده می کنید سهم به مدت 4 ماه است در اصلاح به سر می برد و اکنون اصلاح خود...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دفارا (داروسازی فارابی)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل تکنیکال انجام شده بر روی نمودار سهام دفارا (داروسازی فارابی) این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده و در موج اصلاحی 4 اصلی به سر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فملی (ملی صنایع مس ایران)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام فملی (ملی صنایع مس ایران) مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) اصلی را در قالب 5 ریز موج پشت سر گذاشت و در موج اصلاحی 2...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا) ...همانطور که در تحلیل سهام خساپا مشاهده می کنید سهم 5موج نزول کرده است که می توانیم موج a یک اصلاح زیگ در نظر گرفت. با توجه به شرایط کنونی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس)

محسن زکی زاده
طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) پس از اتمام موج 1 اصلی در قالب 5 ریز موج، در موج اصلاحی 2 اصلی بسر می برد. موج 2 تشکیل یک دبل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپارس (بانک پارسیان)

زهرا دره شیری
سهام وپارس (بانک پارسیان) پس از صعود در قالب 5 موج الیوتی، در حال حاضر در موج 2 اصلاحی بسر می برد. موج اصلاحی تشکیل یک زیگ را داده است و به خط کف پارالل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) 3 موج اصلی را به اتمام رسانده است و در موج اصلاحی 4 به سر می برد....