برچسب : تحلیل سمگا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام سمگا ( گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )

محسن زکی زاده
تحلیل سهام سمگا تحلیل تکنیکال سهام سمگا ♦ تحلیل نمودار: همان طور که در تحلیل نمودار سهام سمگا ( گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )مشاهده می کنید، سهام سمگا بعد از تکمیل الگوی Shark حرکت...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

هادی جنگجو
“بهشت نوسانگیرها” بهترین اسم برای بازه ی قیمت ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان می باشد!!! همانطور که در تحلیل سهام سمگا مشاهده میکنید بار دیگر شاهد رسیدن به کف تاریخی و حمایت مهم سهم هستیم. البته...