برچسب : تحلیل سهام، سهام

آرشیو تحلیل زنده

تعدیل منفی ۲۴ درصدی برای برکت

افشای اطلاعات با اهمیت سود پیش بینی شده هرسهم قبلی:  ۲۳۹ ریال سود پیش بینی شده هر سهم فعلی:  ۱۸۲ ریال درصد تغییر:  ۲۴% تعدیل منفی پوشش ۱۲ ماهه ۱۰۰% مبلغ ۱۸۲ ریال...