برچسب : تحلیل سهام بجهرم

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بجهرم (توسعه مولد نیروگاهی جهرم)

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل نمودار سهام بجهرم مشاهده می کنید سهم اصلاح rep AB=CD را تشکیل داده است. سهم بعد از برخورد به خط میانی چنگال که نشان از پایان اصلاح دارد روند صعودی خود...