برچسب : تحلیل سهام خزامیا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد) همانطور که در تحلیل نمودار سهام خزامیا (زامیاد) مشاهده می کنید سهم موج صعودی خود را در حدود ۹ ماه پیش آغاز کرده است و پس از اتمام...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

خزامیا (زامیاد) آپدیت

هادی جنگجو
طبق انتظاری که داشتیم سهام خزامیا بعد از پول بک به محدوده ی قیمت ۷۲ تومان با تقاضای بازار مواجه شد و تا صف خرید هم پیش رفت (تحلیل تکنیکال خزامیا در اسفند ماه) البته...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

زامیاد (خزامیا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال خزامیا (آپدیت) همانطور که در تحلیل قبل عرض کردیم سهام زامیاد با شکست مقاومت ۷۹۳ ریال میتواند صعود خود را آغاز کند و همینطور هم شد و امروز تا محدوده ی ۸۷۴ ریال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

زامیاد (خزامیا)

هادی جنگجو
حرکت سهام خزامیا را در یک کانال بلند مدت مشاهده میکنید خزامیا با شکست مقاومت ۷۹۳ ریال میتواند صعود خود را آغاز کند....