برچسب : تحلیل سهام خوساز

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محور سازان ایران خودرو)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محور سازان ایران خودرو) همانطور که در تحلیل سهام خوساز در نمودار زیر مشاهده می کنید این سهم حرکت صعودی خود را در قالب یک کانال ادامه می دهد....