برچسب : تحلیل سهام دجابر

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌)

تحلیل تکنیکال سهام دجابر (داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام دجابر مشاهده می کنید سهم الگوی فنجان را تکمیل کرده است و موج 4 نزولی خود را به اتمام رسانده است......