برچسب : تحلیل سهام زامیاد

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد) همانطور که در تحلیل نمودار سهام خزامیا (زامیاد) مشاهده می کنید سهم موج صعودی خود را در حدود ۹ ماه پیش آغاز کرده است و پس از اتمام...