برچسب : تحلیل سهام سایپا

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سایپا (خساپا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خساپا توصیه می کنم قبل از بررسی این تحلیل نگاهی به تحلیل قبل سهام سایپا داشته باشید. برای رشد بزرگِ دو سال پیش سهام خساپا دو اصلاح در قالب دو کانال می...