برچسب : تحلیل سهام سغرب

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سغرب(سیمان غرب)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سغرب(سیمان غرب) همانطور که در تحلیل تکنیکال نمودار سهام سغرب (سیمان غرب) مشاهده می کنید این سهم در یک کانال در حرکت است. نمودار سهام سغرب الگوی هارمونیک AB=CD را...