برچسب : تحلیل سهام شجم

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سهام شجم و انتظار رشدی بزرگ در ماه های آتی…

هادی جنگجو
تحلیل سهام شجم تحلیل تکنیکال شجم همان طور که پیش بینی کرده بودیم و بارها نیز در شبکه ی اجتماعیِ اقتصادی تحلیلک نیز با شما به اشتراک گذاشتیم، خرید سهام شجم در محدوده ی ۲۷۰...
تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام شجم (سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید )

هادی جنگجو
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شجم همان طور که در تحلیل سهام شجم مشاهده می کنید، این سهم بعد از رسیدن به خط روند صعودی بلندمدتِ خود که همزمان کف کنج (الگوی اصلاحی این سهم)...